Leeg

Internetconsultatie wet afschaffing dwangsommen vreemdelingenzaken


Een wet om dwangsommen in vreemdelingenzaken permanent af te schaffen is op donderdag 15 oktober in consultatie gegaan. Het voorstel van staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel en Migratie) is nodig om te voorkomen dat de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) jaarlijks miljoenen aan dwangsommen moet betalen. Daarnaast zorgt de wijziging er voor dat de voortgang van verblijfsaanvragen scherper wordt gemonitord. Zo kan er voortaan sneller worden ingegrepen bij achterstanden.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg