Leeg

Nederlanders in het buitenland krijgen invloed op samenstelling Eerste Kamer


Vandaag heeft de Eerste Kamer twee grondwetsvoorstellen van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in eerste lezing aangenomen. Het gaat om het grondwetsvoorstel over de invoering van een kiescollege voor de Eerste Kamer ten behoeve van Nederlanders die in het buitenland wonen. Daarnaast is het grondwetsvoorstel over de procedure van grondwetswijzigingen aangenomen. Dit wetsvoorstel verduidelijkt welke Tweede Kamer de tweede lezing van een grondwetswijziging moet behandelen. Nu de eerste lezing van beide voorstellen is afgerond, volgt nog een tweede lezing. Die begint na de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van volgend voorjaar.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg