Leeg

Minister Schouten: eenvoudiger en duurzaam meststelsel nodig


Het Nederlandse meststelsel moet eenvoudiger worden en recht doen aan de uitdagingen waar boeren mee te maken hebben. Daarom zullen melkvee- en rundveehouders in de toekomst volledig grondgebonden werken. Overige veehouders, zoals varkens- en geitenhouders, krijgen de keuze om grondgebonden of niet-grondgebonden te werken. Bij grondgebondenheid zetten veehouders al hun mest af op eigen grond of bij een bedrijf in de buurt. Boeren voor wie grondgebondenheid niet mogelijk is, voeren alle mest af naar een mestverwerker. Dit schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de contouren van het toekomstige mestbeleid. Ook is een gebiedsgerichte aanpak nodig op plaatsen waar de waterkwaliteit achterblijft, bijvoorbeeld in gebieden met veel akker- en tuinbouw.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg