Leeg

Afstand onderwijs voor inburgeringsplichtigen door maatregelen coronavirus


Er is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met alle betrokken partijen, waaronder Blik op Werk en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een servicedocument  'Mogelijkheden van afstand onderwijs inburgering tijdens de corona periode' opgesteld.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg